Gitter_logo

 


När det geografiska läget har betydelse.

I en värld där mängden information och data växer blir det allt viktigare att kunna hantera och analysera informationen för att kunna fatta rätt beslut. En stor del av denna information kan knytas till en position, vilket medför att det geografiska lägets betydelse ökar. Det är också viktigt att rätt information når fram till rätt person och kartan kan hjälpa till att öka förståelsen för informationen.

Gitter hjälper företag och myndigheter med att använda geografisk information på bästa sätt. Det handlar inte bara om hitta rätt tekniska lösningar utan även om att utveckla en verksamhets kompetenser och processer. Inom ramen för GIS, GIT samt SDI har vi uppdrag i projektledning, beställarstöd, geografiska analyser, kravhantering, utredningar, strategier och verksamhetsutveckling.

GIS idag omfattar mycket mer än innehållet i den traditionella kartan. Det kan exempelvis vara ditt senaste inlägg på Facebook, information från temperaturmätaren i ditt smarta hem eller Minecraft modellen över din hemstad.

Gitter visualiserar komplex information på ett överskådligt sätt som utvecklar, förbättrar och effektiverar din verksamhet, oavsett var du befinner dig.


Kontakta oss

circle-01Anna Halvarsson
070-508 86 14
anna.halvarsson@gitter.se

circle-01Johan Esko
070-508 85 14
johan.esko@gitter.se